Làm mới họa tiết chấm bi cùng Zenda

Làm mới họa tiết chấm bi cùng Zenda

Đăng lúc: 18-11-2013 07:37:46 AM - Đã xem: 1370

Thoát khỏi vùng lũ, anh Tâm đứng trước sảnh UBND huyện Tây Sơn, Bình Định gào thét bởi sau lưng anh, người thân, hàng xóm đang chìm dần trong dòng nước cuồn cuộn. Thoát khỏi vùng lũ, anh Tâm đứng trước sảnh UBND huyện Tây Sơn, Bình Định gào thét bởi sau lưng anh, người thân, hàng xóm đang chìm dần trong dòng nước cuồn cuộn.

Thoát khỏi vùng lũ, anh Tâm đứng trước sảnh UBND huyện Tây Sơn, Bình Định gào thét bởi sau lưng anh, người thân, hàng xóm đang chìm dần trong dòng nước cuồn cuộn.Thoát khỏi vùng lũ, anh Tâm đứng trước sảnh UBND huyện Tây Sơn, Bình Định gào thét bởi sau lưng anh, người thân, hàng xóm đang chìm dần trong dòng nước cuồn cuộn.Thoát khỏi vùng lũ, anh Tâm đứng trước sảnh UBND huyện Tây Sơn, Bình Định gào thét bởi sau lưng anh, người thân, hàng xóm đang chìm dần trong dòng nước cuồn cuộn.